Kraty ze specjalną (czarną) powierzchnią przewodzącą, która prawidłowo uziemiona, eliminuje ilość niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych. Dostępne we wszystkich mieszankach żywicznych.

 

Kraty pomostowe z nawierzchnią przewodzącą wykorzystywane są przede wszystkim w zaawansowanym technologicznie przemyśle elektronicznym, zbrojeniowym oraz innych wrażliwych na zapłon środowiskach. Chronią one specjalistyczny sprzęt przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłym wyładowaniem elektrycznym.

 
   

Przewodzące kraty GRP zostały opracowane w taki sposób, by odprowadzać gromadzące się niebezpieczne ładunki elektrostatyczne. Jest to szczególnie ważne w środowiskach, które wymagają tego ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia.

Warstwa górna:     Winyloester zmieszany z 20% grafitu

 

Kolor górnej warstwy:     Czarny

 

Wytrzymałość elektryczna:     <60 * 10³  Ω/m

 

Piaskowana nawierzchnia przewodząca może być aplikowana na każdy rodzaj krat GRP i płyt HLU bez względu na ich format czy rodzaj żywicy z której są wykonane.

Waga kg/m²

 

Przykładowa krata GRP z nawierzchnią przewodzącą