NAWIERZCHNIA ŻŁOBIONA
Nawierzchnia żłobiona to oryginalny rodzaj powierzchni kraty. Żłobienie tworzy się podczas procesu termo-utwardzania. 

Wklęsłe krawędzie otrzymane w wyniku procesu termo-utwardzania zapewniają dobre właściwości antypoślizgowe.
Powierzchnia żłobiona może być zastosowana do każdego typu kraty o dowolnym rozmiarze siatki i wielkość oczek. Możliwa jest do uzyskania ze wszystkich mieszanek żywicznych.
Kraty żłobione GRP przeznaczone są do przestrzeni o niskim natężeniu ruchu. Szczególnie przydatne w miejscach o wysokich wymogach higienicznych oraz tam gdzie konieczna jest ochrona przed poślizgiem.

 

Waga kg/m²

 


 

Przykładowe kraty GRP ze żłobioną nawierzchnią